Doç.Dr. BENGÜL BOLAT


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bolat B., "Attitudes Of Higher Education Students Towards The Course Of Atatürk’S Principles And History Of Turkish Revolution And Their Perceptions On Atatürk (Ahi Evran University Case Study),", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol. 4 , pp.870-875, 2012
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bolat B., "Hep Hatırlanmak İsteyen Cumhuriyet’In İlk Kadın Hatibi; Meliha Avni Sözen", Karadeniz Araştırmaları Journal of the Black Sea Studies, vol.11, pp.151-174, 2014 (Link)
Bolat B., "Milli Mücadele Taraftarliğindan Cumhuriyet Karşitliğina Velid Ebuzziya", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.XIV, pp.149-174, 2014 (Link)
Bolat B., "1923 Seçimleri Ve Basin", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.141-165, 2014
Bolat B., "1930 Kadınlara İntihap (Seçme- Seçilme) Hakkı Verilmesine Yönelik Tutumlar", CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.27-51, 2014 (Link)
Bolat B., "Bulgaristan Türk Basını’Nın Harf İnkılâbı’Na Taraf Ve Muhalif Yaklaşımı", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.11, pp.63-95, 2014 (Link)
Bolat B., "Lozan Görüşmeleri Sırasında Mecliste Ortaya Çıkan Ii. Grup Muhalefeti Ve Basına Yansıması", Atatürk Yolu, ss.29-60, 2013
Bolat B., "1932 Kessarevo/ Kesarevo/ Kesenova Olayi/ Faciasi/ Hadisesi", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.XIII, ss.87-103, 2013
Bolat B., "Approaches Of Elementary School Students Towards The Lesson Of Atatürk’S Principles And History Of Revolution Of The Turkish Republic (Sample Of Kırşehir),(Indexied By Eric.Eric No: Ed543588)", Mevlana International Journal of Education, no.1, pp.47-57, 2013
Bolat B., "1935 Yılında Atatürk’E Karşı Planlanan Suikastın Basındaki Yansımaları", ATATÜRK YOLU, cilt.13, ss.1-32, 2012 (Link)
Bolat B., "“Tanzimat’Tan, Demokrat Partiye Kültür Politikaları Ve Tarih Anlayışları,” ", JASS, ( The Journal of Academic Sociel Science Studies),, no.8, pp.231- 247, 2012 (Link)
Bolat B., "1923’Ten Günümüze Cumhuriyet Bayramı, ", Türk Yurdu, ss.192-197, 2011 (Link)
Bolat B., "İsmet İnönü’Nün Üç Mektubu", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.11, ss.989-996, 2008 (Link)
Bolat B., "Milli Mücadele'De Kırşehir'In Yeri Ve I. Tbmm Döneminde Kırşehir Milletvekilleri", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD),, ss.39-60, 2007 (Link)
Bolat B., "Fransız İnkılâbı’Nın Türk Modernleşme Sürecine Etkileri", KEFAD,, vol.6, pp.149-167, 2005 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bolat B., "The Effect Of National History Courses In Turkey And Other Countries On The Formation Process Of National States.", 5th World Conference on Educational Sciences,, Roma, ITALYA, 5-8 Subat 2013, pp.492-496
Bolat B., "History Education Within Cultural Policies Of The Republican Era; Comparison Of One-Party Regime And Multi-Party System (1923 -1960).", 5th World Conference on Educational Sciences, Roma, ITALYA, 5-8 Subat 2013, pp.2210-2224
Bolat B., "", , ,
Bolat B., "The Effects Of Recent History Subjects Taught At Elementary Schools On Students Following The Spirit Of Next Generation Transport Of Nation-Statism”", Cyprus International Conference on Educational Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 08-10 February 2012, no.47, pp.409-416 (Link)
Bolat B., "Kırşehir’E Yapılan Haksızlık; İlçe Biçimine Dönüştürülmesi Ve Tartışmaları", Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu,, TÜRKIYE, 13–19 Ekim 2008., vol.3, pp.1371-1379
Bolat B., "Cumhuriyet’In İlân Edildiği 29 Ekim Kutlamalarına Toplu Bir Bakış", VI. Uluslar arası Atatürk Kongresi,, TÜRKIYE, 12- 16 Kasım 2007, vol.1-2, pp.595-613 (Link)
Bolat B., "Egemenlik Anlayışının Gelişimi Çerçevesinde Milli Mücadele Ve I.Tbmm, ", XVII. Millî Egemenlik Sempozyumu: , KIRŞEHİR, TÜRKİYE, 14 Nisan 2006, no.128, ss.24-45 (Link)
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Bolat B., "Milli Bayram Olgusu Ve Türkiye'De Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları", Atatürk Araştırma Merkezi, ANKARA, 2012 (Link)
Bolat B., "Türkiye'Nin Milli Günü: Cumhuriyet Bayramı, ", Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi, 1920–1938, Osman Horata, Ed., Atatürk Kültür Merkezi , Ankara, ss.112-115-, 2010 (Link)
Bolat B., "Milli Mücadelede Kırşehir'In Yeri Ve I.Tbmm Döneminde Kırşehir Milletvekilleri,", Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadelede Kırşehir,, Yaşar Özüçetin, Ed., Kırşehir Valiliği , Kırşehir, ss.17-51-, 2009 (Link)