Doç.Dr. AYŞE PUL


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Pul A., "“Trabzon ve Samsun Limanlarına Gelen Kafkasya Muhacirlerinin Durumları ve Alınan Tedbirler (1862-1864)”", Yeni Türkiye, cilt.21, ss.719-734, 2015
Pul A., "Osmanlı Tuna Donanmasının Üstüaçık Gemileri", Tarih Okulu Dergisi, vol.7, pp.285-317, 2014
Pul A., "Yavuz Sultan Selim’in Güney Siyasetinin Doğu Akdeniz Ticaretine Etkisi Hakkında Bazı Düşünceler", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.263-285, 2014
Pul A., "“Sürgünün Tanığı Trabzonlu Eczacı”", Atlas Tarih, ss.62-70, 2014
Pul A., "1877-78 Osmanlı-Rus Savası Sonrası Beykoz’da Muhacirler İçin İskân Yeri Çalışmaları", Tarih Okulu Dergisi, vol.6, pp.159-182, 2013
Pul A., "Kefe Sancağı’nın I. Selim’in Tahta Çıkış Mücadelesinde Oynadığı Role Dair Bazı Değerlendirmeler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.468-478, 2013
Pul A., "Kuyucu Murad Paşa’nın Anadolu’da Celâlilerle Mücadelesine Dair Bir Osmanlı Kaynağı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.206-212, 2012
Pul A., "Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.413-423, 2011
Pul A., "Tomarza’ya Gelen Çeçen Muhacirlerinin İskânı Hakkında Bazı Gözlemler", ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergidi, vol.1, pp.150-167, 2010
Pul A., "Osmanlı Sosyal Hayatı Figüranlarından Arayıcı Esnafı", Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.XXIII, pp.211-238, 2008
Pul A., "Osmanlı- Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit Ve Mısır Seferleri", OTAM, pp.159-177, 2007
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Pul A., "Anonim Bir Osmanlı Kaynağına Göre Girit'in Fethi", Gece Kitaplığı, Ankara, 2017
Pul A., "Kafkas Göçlerinde Engelli Muhacirlerin Durumu Meselesi", in: Geçmişten Günümüze Göç, Köse O., Eds., Canik Belediyesi, Samsun, pp.419-432, 2017
Pul A., "“Yergöğü Ayanı Çadırcızade Mehmed Ağa ve Muhallefatına Dair”", in: Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi 2, Yılmaz Kurt Armağanı, Oruç H., Ceyhan M., Eds., Akçağ, Ankara, pp.281-293, 2016
Pul A., "Yeniçeri Ocağı'nın 68. Ortası Turnacıbaşılık", Gece Kitaplığı, Ankara, 2016
Pul A., "Trabzon ve Samsun Limanları Üzerinden Kafkasya Muhacirlerinin İskânı (1860-1864)", in: Sürgün 21 Mayıs 1864, Muhittin Ünal, Eds., KAF-DAV, Ankara, pp.181-207, 2011