Doç.Dr. HASAN AKYOL


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akyol H., "Ankara’nın Türk Hâkimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatihi", Belleten , vol.LXXX, pp.757-771, 2016 (Link)
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akyol H., "İslam Medeniyeti Ve İslam Medeniyetinin Avrupa'Ya Etkileri", Tarih Bilinci, ss.81-88, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akyol H., "", , TÜRKİYE,
Akyol H., "", , ,
Akyol H., "Fatih Sultan Mehmed Döneminde Ankara", ı. Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 1-3 Mayis 2013, pp.420-435
Akyol H., "Çoban Mustafa Paşa ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi (Kitabeleri ve Vakfiyesiyle)", II. Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-23 Mayis 2015, pp.1-1
Akyol H., "Saruhanoğulları'na Dair Araştırmalar", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Kültür ve Medeniyeti Semopzyumu-IV Saruhanoğulları Beyliği, MANİSA, TÜRKIYE, 5-7 Kasim 2015, pp.1-1
Akyol H., "14.Ve 15. Yüzyıllarda Tur Abdin Bölgesinde Hâkimiyet Mücadeleleri", Uluslararası Midyat Sempozyumu, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2011, pp.105-116 (Özet) (Abstract)
Akyol H., "Akkoyunlu-Karakoyunlu Mücadelelerinin Doğu Anadolu'Ya Etkileri", Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, TÜRKIYE, 26-30 Temmuz 2010, pp.12-13 (Özet) (Abstract)
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Akyol H., "Hıristiyanlığın Doğuşu ve Yayılması", Orta Çağ Tarihi, Selim Hilmi Özkan, Ed., ideal kültür yayıncılık, İstanbul, ss.393-432, 2016
Erdemir H. , Akyol H., Günday O., "Nil: Eskiçağ'dan Ortaçağ'a Mısır'a Hayat Veren Nehir", Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar Prof. Prof. h.c. Dr. İbrahim Atalay'ın 45. Meslek Yılına Armağan, Recep Efe, Ed., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.227-258, 2015
Kirpik G. , Erdoğan A. , Akyol H., Kilci A. , Çam M. , "Şehri Kadim Ankara", Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ANKARA, 2015
Akyol H., "Ankara Eryaman Köyü Tarihi-Folkloru 1937", Çeviri, alko dijital, İZMİR, 2015
Akyol H., "Irak Selçukluları", Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Ed., Grafiker, Ankara, ss.169-195-, 2012
Akyol H., "Osmanlı Devletinde Eğitim-Öğretim", Türk Eğitim Tarihi, Güray Kırpık, Ed., Otorite, Ankara, ss.101-180-, 2012
Akyol H., "Kirman Selçukluları", Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Ed., Grafiker, Ankara, ss.195-215-, 2012
Kirpik G., Akyol H., "Kutalmışoğlu Süleymanşah", Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan R., Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.283-289-, 2012
Akyol H., "Atabeglikler", Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan R. , Ed., Grafiker, Ankara, ss.235-251-, 2012
Akyol H., "Suriye Selçukluları", Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Ed., Grafiker, Ankara, ss.215-235-, 2012