Doç.Dr. İBRAHİM ÜNGÖR


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Üngör İ., "Erzincan Müzesinde Bulunan Urartu Dönemine Ait Bir Grup Tunç Bilezik ve Küpeler", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.151-168, 2015 (Link)
Üngör İ., "İSLAHİYE VE ÇEVRESİNDE GEÇ HİTİT MERKEZLERİ", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , pp.137-163, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Üngör İ., "", , ,