Yrd.Doç.Dr. VOLKAN MARTTİN


Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Marttin V., "Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’daki Türk Cephelerinden Galiçya-Romanya Örneğinde Savaş Tarihi Üzerine Düşünceler", Journal of International Scientific Researches, vol.2, pp.59-74, 2017
Marttin V., "Çanakkale Muharebeleri'nde 18 Mart 1915 Günü Rumeli Mecidiyesi", Yeni Türkiye, ss.540-544, 2015
Marttin V., "Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya", Yeni Türkiye, ss.5609-5616, 2015
Marttin V., "Birinci Cihan Harbi'nin Çanakkale (Gelibolu) Muharebeleri Esnasında Doğu (Avrupa) Cephesi'nin Durumu Ne İdi?", Askeri Tarih Araştırmaları, pp.167-186, 2015
Marttin V., "Ermeni "Muhacir"lere Osmanlı Devleti'nin Tutumu", Yeni Türkiye, ss.2921-2932, 2014
Marttin V., "Çanakkale Savaşı Anılarında Türk Tarafının Askerî Teknik Uygulamaları Ve Eğitimi", Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.135-146, 2011
Marttin V., "Balkan Savaşına Gidilen Süreçte Makedonya Sorunu Ve Bir Osmanlı Diplomatının Faaliyetleri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.199-216, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Marttin V., "Balkan Harbi'nde Türk Ordusunda Moral", Balkan Harbi Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-15 Subat 2016, cilt.1, ss.49-69
Marttin V., "Osmanlı Devleti İle Türkiye Cumhuriyeti nde Göçe Dair İki Genel Müdürlüğün Yapı ve İşleyiş Bakımından Karşılaştırılması", Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları İle Göç, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2016, vol.1, pp.245-280
Marttin V., "Galiçya Cephesi'nde 15 . Türk Kolordusunun Etkinliği Üzerine", II. Uluslararası Tarih Sempozyumu 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, vol.1, pp.627-646
Marttin V., Ceylan S., "Belgrat Kalesi Ve Belgrat'Ta Türk İzleri Üzerine", Balkanlarda İslâm Medeniyeti 3. Milletlerararası Sempozyumu, ROMANYA, 1–5 Kasım 2006, pp.295-304
Marttin V., Esenkaya A., "Çanakkale Savaşlarında Temizlik", Türk Kültüründe Temizlik Uluslararası Sempozyumu, TÜRKIYE, 21–22 Kasım 2007
Marttin V., Karasu C., "“Prut Savaşı'Nın Kaynaklarından 'Keyfiyyet-I Rûsiye'Ye Göre Osmanlı Ordusunun Dönüş Seyri", Baltacı Mehmet Paşa Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKİYE, 9–10 Eylül 2006, ss.81-102
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Marttin V., "",
Marttin V., "Hüsn-i Hatt ve Hüsn-i Hattın Kullanım Alanları", Bu Toprakların İletişim Tarihi, Çağlak E., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., İstanbul, ss.75-93, 2016
Diğer Yayınlar
Marttin V., "Bir Başka Çanakkale Öyküsü", Diger, ss.-, 2009