Doç.Dr. REMZİ KUZUOĞLU


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kuzuoğlu R., " TWO CUNEIFORM TEXTS FOUND IN ACEMHÖYÜK FROM THE OLD ASSYRIAN PERIOD", BELLETEN, vol.LXXX, pp.685-699, 2016
Kuzuoğlu R., "Three Kültepe Texts Concerning Rebellions", Journal of Near Journal Of Near Eastern Studies, vol.70, pp.25-33, 2011 (Link)
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kuzuoğlu R., " Acemhöyük’ten Eski Asur Dönemi’ne Ait İki Çivi Yazılı Belge ", Höyük, ss.1-15, 2018 (Link)
Kuzuoğlu R., "E abi-ka imaqqut: Senin Babanın Evi Yıkılacak", Archivum Anatolicum, cilt.12, ss.71-82, 2018 (Link)
Kuzuoğlu R., "Eski Asur Kaynaklarında Tanrıça İşhara ve Akrep Sembolü ", Archivum Anatolicum, cilt.10, ss.29-54, 2016 (Link)
Kuzuoğlu R., "Eski Asurca Metinlerde Tablet Kapları Ve Kültepe'Den Arkeolojik Örnekler", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.13-42, 2013
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Kültepe Metinlerinde Evlilik", Aktüel Arkeoloji, cilt.35, ss.68-71, 2013
Kuzuoğlu R., "Asur Ticaret Kolonileri Çağı’Nda Anadolu Kraliçeleri", Belleten, cilt.LXXI, ss.795-809, 2007
Kuzuoğlu R., Gökçek G.L., "Kültepe Metinlerinde Geçen Hububat Türleri Ve Ticareti", Akademi Günlüğü, cilt.1, ss.151-160, 2006
Kuzuoğlu R., "Eski Anadolu'Da İpotek Kavramının İlk İzleri", Akademi Günlüğü, cilt.1, ss.77-87, 2005
Kuzuoğlu R., Gökçek G.L., "2003 Yılı Bilge Kagan Anıt Mezar Kazısı", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.29-57, 2005
Kuzuoğlu R., "M.Ö. Ii. Bin’De Bir Anadolu Şehri “Aliaša”", Archivum Anatolicum, cilt.7, ss.75-89, 2004
Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Çivi Yazılı Belgelere Göre M.Ö. II. Binyıl'da Kahramanmaraş ve Çevresi", Antikçağ'da Maraş, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 17-18 Kasim 2017, pp.1-1
Kuzuoğlu R., Kuzuoğlu A., "Acemhöyük'te Ortaya Çıkarılan Çivi Yazılı Belgeler", II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.1-1
Kuzuoğlu R., "É abi-ka imaqqut: Senin Babanın Evi Yıkılacak", I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 22 Ekim - 23 Aralik 2015, pp.1-10
Kuzuoğlu R., "M.Ö. II.Bin’in İlk Çeyreğinde Anadolu’da Asurlu Bir Tüccar: Aššur-re’i", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, MACARISTAN, 25-30 Agustos 2015, pp.810-820
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Çivi Yazılı Belgelere Göre M.Ö. 2. Bin'de Nevşehir", II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayis 2016, pp.1-1
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Çivi Yazılı Kaynaklara Göre M.Ö. 2. Bin'de Aksaray", I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, pp.x-x
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Çivi Yazılı Belgelere Göre M.Ö. 2. Bin'de Nevşehir", II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayis 2016, pp.x-x
Kuzuoğlu R., "Eski Asur Metinlerinde Anadolu Köprüleri", II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 27 Nisan - 28 Mayis 2017, pp.1-1
Kuzuoğlu R., "Anadolu'nun En Eski Yazılı Kaynaklarına Göre Faiz", IHANAS, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 7-9 Ekim 2016, pp.x-x
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Eski Asur Dönemi Metinlerinde Geçen Akarsu İsimleri", XVIII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.1-1
Kuzuoğlu R., "Eski Asur Dönemi’Nde Tokat Ve Çevresi", Tokat Sempozyumu, TOKAT, TÜRKİYE, 1-3 Kasım 2012, ss.x-x
Kuzuoğlu R., "Eski Asur Dönemi’Nde Nevşehir Ve Çevresi", 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, vol.6, pp.415-427
Kuzuoğlu R., Bayram S., "Kültepe Metinlerinde Geçen Yeni Yer Adları Ve Anadolu’Nun Tarihi Coğrafyası", XVI. Türk Tarih Kongresi, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 2010, pp.28-28
Kuzuoğlu R., "M.Ö. Ii. Binin İlk Çeyreğinde Anadolu’Da Yaşanan İsyanlar Ve İç Huzursuzluklar", VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi, TÜRKIYE, 25-31 Ağustos 2008, pp.479-488
Kuzuoğlu R., "Asur Ticaret Kolonileri Çağı’Nda (M.Ö. 1974-1719) Anadolu Kadınına Genel Bir Bakış", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, pp.480-480
Kuzuoğlu R., "Koloni Devrinde Kaniş Krallığı Ve Komşuları", III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, KAYSERİ, TÜRKİYE, 2000, ss.325-334
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Kuzuoğlu A., Kuzuoğlu R., "Eski Asurca Metinlere Göre Tabletlerin Kopyalarının Çıkarılması Hususu ve 1988 Arşivinin Tablet Kopyaları", SAMSAT’TAN ACEMHÖYÜK’E ESKİ UYGARLIKLARIN İZİNDE ALİYE ÖZTAN’A ARMAĞAN, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Ed., Ege Üniversitesi , İzmir, ss.201-212, 2017
Bayram S., Kuzuoğlu R., "Takı Takma Adetinin Eski Asur Toplumundaki İzleri", Studies in Honour of Cahit Günbattı, Albayrak, İ, Ed., Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.1-10, 2015
Kuzuoğlu R., "Kültepe Tabletleri Vii-A", Türk Tarih Kurumu, ANKARA, 2014
Kuzuoğlu R., Gökçek G.L., Çeçen S., Bahar H., Eroğlu H., Dede Y., "Bilge Kağan Anıt Mezar'I 2003 Yılı Kazıları", Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2003 Yılı Çalışmaları, x, Ed., Ekip Grafik, Ankara, ss.5-111-, 2005
Diğer Yayınlar
Kuzuoğlu R., "Kaniš K?Rumu’Nun Koloni Döneminde Siyasi Barış Ve Ticaret Hayatındaki Yeri", Diger, ss.x-x, 2007