Öğr.Gör. KENAN ÖZKAN


SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özkan K., "Ahmed Refik’In ‘İki Komite, İki Kıtâl’ Adlı Eseri Ve Eskişehir’Deki Ermeni Tehcirine Dair Gerçekler", BELLETEN, pp.571-617-, 2010
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özkan K., "MÜTAREKE DÖNEMİNDE “MİLLİYET” VE “ANÂSIR” KAVRAMI ÜZERİNE TARTIŞMALAR ", Belgi, cilt.2, ss.694-727, 2018 (Link)
Özkan K., "Yunanistan’ın İzmir’i İşgali ve ABD", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.113-149, 2015
Özkan K., "Türk Modernleşmesinde Pozitivizmin Bilim Algısı", Belgi Dergisi, cilt.1, ss.923-951, 2014
Özkan K., Gökgöz G., "İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş Sürecinde Namık Kemal’in Düşünce Dünyası", Belgi Dergisi, cilt.1, ss.1083-1107, 2014
Özkan K., "Atatürk ve Modern Türkiye", Kara Kuvvetleri Dergisi, ss.28-33, 2013
Özkan K., "“Mustafa Kemal’In Samsun’A Çıkmadan Önce İstanbul’Da Basınla İlişkileri Ve Hükümet Nezdindeki Bazı Teşebbüsleri", Atatürk Haftası Armağanı, ss.239-260-, 2012
Kitap veya Kitaplarda Bölümler
Özkan K., "Milli Mücadele Dönemi Türkiye - ABD İlişkileri (1918-1923)", Ötüken Neşriyat, İSTANBUL, 2016 (Link)